НОВОСІЛКІВСЬКА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ


Новосілківська школа І-ІІІ сту­пенів, яка є в управлінні відді­лу освіти Києво-Святошинської РДА, як завжди не залишаєть­ся поза увагою селищної ради. У 2018-2019 році в школі навчається 773 учні, працюють 53 педагогіч­ні працівники та 16 осіб обслуго­вуючого персоналу. Із 31 класу 16 - початкової школи. 2018 рік став «багатим» на першокласників, яких найбільше серед учнів шко­ли – 5 класів, 150 дітей.

Завдяки підтримці Громадської організації «Розвиток Київщини» кожному першокласнику у День знань було подаровано портфелі з необхідним шкільним приладдям.

Приємно, що серед шкіл Київ­ської області та Києво-Святошин­ського району Новосілківська за­гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів має високий рівень ЗНО за рей­тинговим балом, розрахованим інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». Діти, які в процесі на­вчання були кращими за участю у Всеукраїнських предметних олім­піадах з базових дисциплін, кон­курсах-захистах МАН, а також інтелектуальних, творчих кон­курсах та спортивних змаганнях районного, обласного, всеукраїн­ського та міжнародного рівнів та їх педагоги, батьки були відзначе­ні як Чабанівською селищною ра­дою за підтримки Громадської ор­ганізації «Розвиток Київщини» на вже традиційному святі «Сузір’я талантів», організованому адмі­ністрацію школи. Професійність педагогів, робота батьків, старан­ність дітей, підтримка органу міс­цевого самоврядування сприяють підняттю мотивації до навчання, розвитку творчих і академічних здібностей, підвищують автори­тет нашої школи.

Після закінчення навчального року, кращі в навчанні та спорті діти теж отримали свої відзнаки завдяки підтримці Громадської організації «Розвиток Київщини».

За підтримки селищної ради за­безпечується перевезення учнів школи, створюються належні умови функціонування та розвитку школи.

13

назад 12 стр.   далі 14 стр.