СПОРТ

Чабанівська селищна рада в 2018 році сприяла підтримці та розвитку фізкультури та спорту – одному із самих пріоритетних напрямів роботи. Ми працює­мо, щоб у двох населених пунк­тах функціонували самі різні, за видами, спортивні клуби, гурт­ки, секції та була можливість брати участь в них дітям різних вікових категорій.

Для дорослих вибір, звичай­но, невеликий, але і місць для занять спортом у нас теж не ба­гато. Тому ми впродовж всієї ка­денції та, в минулому 2018 році, зокрема, виборюємо в судах наше право на повернення гро­маді стадіону в с. Новосілки.

Чабанівська селищна рада та Громадська організація «Роз­виток Київщини» приділяють увагу та надають підтримку ді­ючим спортивним формуван­ням в забезпеченні формами, інвентарем тощо. До Новоріч­них свят діти отримують солод­кі подарунки. 

«ЗІРКИ ФУТБОЛУ»
Під керівництвом досвідчених тренерів Богдана Балана, Владис­лава Булавінця та Іллі Балкового, діти 3-7-річного віку ознайомлю­ються з тактикою гри у футбол і освоюють вміння працювати в команді.

З віком і розвитком юні спортс­мени поступово переходять від навчально-тренувальних занять в ігровій формі до стандартних тренувань.

У 2018 році вихованцями фут­больної академії стали вже 122 дітей.

Підсумовують досягнення ма­леньких непосид систематичні фізкультурно-оздоровчі та спор­тивно-масові заходи впродовж року.

Родзинкою річної підготовки юних футболістів 2011-2012 ро­ків народження був футбольний турнір «За Кубок Чемпіонів Зірок футболу», який проходив у черв­ні і став справжнім святом для 37 вихованців ГО «Перша футболь­на академія «Зірки футболу».

Протягом 2018 року юні фут­болісти команди «Зірок футбо­лу» змагалися на різноманітних футбольних турнірах з когор­тою найкращих команд м. Киє­ва та Київської області і досягли суттєвих результатів – отримали призові місця.

Завдяки підтримці Чабанів­ської селищної ради та ГО «Роз­виток Київщини», у 2018 році інвентар «Зірок футболу» попо­внився 25 футбольними м’ячами, двома сітками для м’ячів, елек тронним секундоміром, набором пласких маркерів, двома тактич­ними дошками, парою дитячих розкладних воріт, 24 манішка­ми, двома сітками для воріт. 28 вихованців 2011-2012 років наро­дження були забезпечені ігровою формою. Тренерсько-викладаць­кий склад отримав екіпіруван­ня: шорти, футболку, пару спор­тивних штанів, спортивний светер і куртку проти вітру. У 2018 році, завдяки відремонтова­ному спортивному майданчику по вул. Юності, 1 та проведеному благоустрою прилеглої території, стало зручно і дітям займатися спором і їх батькам за ними спо­стерігати. На спортивному май­данчику можна займатись навіть у вечірній час, так як встановлені потужні ліхтарі.

ДИТЯЧИЙ ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДЮФК «АВАНГАРД»
На базі Новосілківської ЗОШ I-III ступенів 24 грудня 2016 року за ініціативи Савінкіна Миколи Олександровича та за підтримки Чабанівської селищної ради було створено ДЮФК «АВАНГАРД», який дав можливість займатися футболом учням школи.

На даний момент ДЮФК «Авангард» має три групи учнів: старша група (3-4 клас), серед­ня (2 клас) та молодша група (1 клас), загальна кількість дітей – 65. Групи займаються під ке­рівництвом двох тренерів – Ти­щенка Миколи Віталійовича та Гаврильченка Олександра Ми­колайовича. За 2018 рік кожна із груп доукомплектовувалася. За останній рік старша та середня група брали участь в різних тур­нірах та проводили товариські зустрічі з іншими ДЮФК. Кож­на із груп має великий потенціал для розвитку в футбольному пла­ні. Кожному із учнів прививаєть­ся любов до футболу, дисципліна та здоровий спосіб життя. Для спортсменів ДЮФК за підтримки Чабанівської селищ­ної ради, був придбаний весь необхідний інвентар для занят­тя футболом (м’ячі, конуси, фіш­ки, ігрова форма, тренувальні манішки).

ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ГЛОБАЛ»
Футбольний клуб (ФК) «ГЛОБАЛ» для дорослих (Чабани, Ново­сілки), 25 гравців. Тренерський склад: Погорілий Дмитро Леонідо­вич, Сторуцький Андрій Петрович.
Досягнення: ІІ місце в чемпіонаті Києво-Святошинського району по футзалу, ІІ місце в чемпіонаті Києво-Святошинського району по пляжному футболу.

СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЕНЕРГІЯ ЧАБАНИ»
Спортивний клуб «ЕНЕРГІЯ ЧАБАНИ» (для дорослих), ор­ганізаторами команди є Аме­лін Олександр Вячеславович та президент клубу - Амеліна Те­тяна Петрівна, тренери - Кири­чок Сергій Вікторович та Пекній Олександр Броніславович.

До складу команди входять 40 гравців (мешканці Чабанів, Но­восілок, а також найближчих на­селених пунктів), серед яких є колишні професійні футболісти. Починаючи з 2016 року Чабанів­ська селищна рада активно під­тримує футбольний колектив, за­вдяки чому вони отримали нову футбольну екіпіровку та розши­рили географію змагань, де про­славляли наше селище. Зокрема, завдячуючи підтримці Чабанів­ської селищної ради, ФК «Енер­гія Чабани» переміг у Київській футзальній лізі сезону 2016 року, а також двічі поспіль у 2017 та 2018 роках здобув срібні медалі у Кубку Києво-Святошинсько­го району з пляжного футболу та бронзові медалі у чемпіонаті Києво-Святошинського району з футзалу сезону 2018 року. Однак, для реалізації вели­ких планів, у смт Чабани ката­строфічно не вистачає футболь­ного стадіону з облаштованими трибунами для вболівальників, яких, без сумніву, у селищі дуже багато.

ГО «СТУДІЯ « ГРАЦІЯ»
ГО «Студія « Грація» - шко­ла художньої гімнастики функціонує з 2 017 р оку. Д і­вчатка віком від 3-х років, жи­телі наших населених пунктів, отримали змогу долучитися до зайнять найбільш поширеним жіночим видом спорту- худож­ньою гімнастикою.

У 2018 році юні спортсменки були забезпечені від селищної ради та ГО «Розвиток Київ­щини» вкрай необхідним для тренувань інвентарем: обручі, м’ячі, скакалки, булави тощо. Була пошита яскрава форма для участі у турнірах і захо­дах. Придбана форма для тре­нерського складу. На день фі­зичної культури і спорту діти отримали у подарунок футбол­ки для тренувань з логотипом клубу. Для комфортних трену­вань ГО «Розвиток Київщини» забезпечив дітей потужним обігрівачем.

Тренування проводять ква­ліфіковані тренери: Сафонова Яна Євгенівна, Зозуля Ната­ля та тренер-хореограф Гудзь Вікторія.

Студія «Грація» та її учні, на чолі з керівником, Триполь­ською Яніною Дмитрівною, у 2018 році стали учасниками та переможцями всеукраїнських та міжнародних турнірів з ху­дожньої гімнастики.

Юні спортсменки беруть активну участь у культурно- спортивному житті громади:

  • участь у святкуванні Дня селища Чабани;
  • участь у святкуванні Дня села Новосілки;
  • участь у заходах Києво- Святошинського КМЦ.

 На сьогоднішній день шко­лу художньої гімнастики від­відують понад 50 учнів, у тому числі діти незахищених верств населення. Кількість юних спортсменів постійно збільшується.

ЖІНОЧА БАСКЕТБОЛЬНА КОМАНДА «БАГІРА»
Жіноча баскетбольна команда «БАГІРА», тренерами якої є На­горна Ірина Петрівна, Єщенко Лариса Миколаївна та Яблонська Емма Олександрівна. Вікова категорія: від 7 до 15 років, в коман­ді займається 50 дітей.

Досягнення: перемога трьох старших вікових груп на у чемпі­онаті України з баскетболу.

СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АЛЬЯНС КОНТРОЛЬ»
Кіокушин карате – Тренер Навоев Олександр Вячеславо­вич, Бокс – Ruberlander Ruiz Peix, Муэй Тай, К-1 Григоренко Артем, Араши карате – Моска­ленко Владислав Леонідович.

Досягнення: переможці Куб­ку з Боксу Києво-Святошин­ського району у 2018 році, у Чемпіонаті України з кікбок­сингу WAKO серед юнаків та юніорів, Першість Голосіївсько­го району з Кіокушин карате серед дітей 5-9 років, відкрита першість Дніпровського району з Кіокушин карате, першість на відкритому чемпіонаті Києво- Святошинського району з боксу серед юнаків та юніорів на чем­піонатах, які проходили в м. Ки­єві, Малині, Запоріжжі.

У звітному році відбулась чергова знакова подія – на вело­треку, який знаходиться на те­риторії смт Чабани, де в червні місяці проходили Міжнародні змагання з велоспорту Horizon Park Race for Peace за у частю команд спортсменів з багатьох країн світу. У минулому році велотрек переданий в підпоряд­кування селищної ради.

ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА
Дитячу юнацьку спортив­ну школу греко-римської бо­ротьби олімпійського резерву «КОЛОС НОВОСІЛКИ» очо­люють досвідчені тренери: Федорін Володимир Іванович, заслужений тренер України та Гуменюк Олександр Анатолійович, майстер спорту міжнародного класу. Вікова категорія дітей: від 6 до 16 років. На даний час у школі займається 30 учнів.

Досягнення: ІІ місце на міжнародному турнірі в Ізраїлі, I V місце в чемпіонаті Європи в Угорщині, ІІ місце в чемпіонаті України.

21

назад 20 стр.   далі 22 стр.